22. veljače 2022.

Zajedničko planiranje proračuna u hrvatskim gradovima uz mentorstvo

Udruga gradova pokreće projekt stručne podrške gradovima koji žele početi primjenjivati proces zajedničkog planiranja proračuna (participativnog budžetiranja) ili unaprijediti postojeći proces. Projekt će biti predstavljen na online događanju koje će se održati 3. ožujka, a nakon kojeg će se otvoriti javni poziv za pilot gradove koji će sudjelovati u projektu ove godine.

Projekt je kreiran na temelju iskustava u provedbi participativnog budžetiranja hrvatskih i europskih gradova. Temeljem toga definirani su osnovni dijelovi procesa, a svi gradovi koji će se uključiti u ovaj projekt obvezat će se na provedbu svih dijelova.

Definirani dijelovi su:

 1. Informacijska kampanja kojom se poziva građane da sudjeluju u ZPP-u
 2. Održavanje prve javne tribine o zajedničkom planiranju proračuna
 3. Građani predlažu gradskoj upravi potrebe koje treba financirati iduće godine
 4. Grad procjenjuje troškove i rokove provedbe, dopuštenost provedbe
 5. Građani na drugoj javnoj tribini glasaju koje će se potrebe financirati
 6. Potrebe se uvrštavaju u plan proračuna za iduću godinu ili izvode odmah ukoliko za to postoje uvjeti.
 7. Udruga gradova planira u 2022. godini početi s programom na način da pruži izravnu stručnu pomoć u provedbi participativnog budžetiranja u nekoliko pilot gradova koji iskažu interes. Broj pilot gradova ovisi o dostupnim i potrebnim resursima i kapacitetima.

Napominjemo kako se sredstva za provedbu odabranih potreba planiraju u proračunu za sljedeću fiskalnu godinu, u ovom slučaju 2023. godinu.

Cijeli projekt bit će predstavljen 3. ožujka na online događanju, a zainteresirani gradovi bit će pozvani da iskažu interes za sudjelovanje u procesu kao piloti. Za gradove koji će biti zainteresirani za uključivanje u projekt, ali se iz bilo kojeg razloga neće odlučiti za sudjelovanje kao grad pilot već ove godine, ponudit ćemo opciju sudjelovanja u ulozi promatrača. Ti gradovi će moći pobliže pratiti rad pilot gradova te se na temelju toga pripremiti za provedbu procesa sa kraćim vremenskim odmakom u odnosu na pilote ili sljedeće godine.

Događanje počinje u 9 sati, a planirano trajanje je 60 minuta.

Okvirna agenda

9:00 Što je participativno budžetiranje?
9:15 Koraci u procesu
9:30 Iskustva iz Hrvatske
9:45 Pitanja sudionika

Gradovi koji će sudjelovati u programu kao piloti imat će mentorsku podršku u obliku:

 • Predstavljanja procesa gradskoj upravi
 • Predstavljanja procesa gradskim vijećnicima i vijećnicima mjesnih odbora (po želji)
 • Dostupnosti nacrta potrebnih dokumenata
 • Uslugu vanjskog facilitatora/moderatora javnih rasprava
 • Pomoć i savjetovanje u organiziranju, pripremi i provedbi svih dijelova procesa

Za prijavu za sudjelovanje na online događaju trebate biti registrirani i prijavljeni na web Udruge gradova.

Članak je objavljen u kategoriji

Novosti