11. ožujka 2022.

Zajedničko planiranje proračuna – iskaz interesa za uključivanje u projekt

Nastavno na predstavljanje projekta Zajedničkog planiranja proračuna (participativnog budžetiranja), u kojem pruža stručnu podršku gradovima koji žele početi primjenjivati proces, ili unaprijediti postojeći, Udruga gradova objavljuje poziv gradovima za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu, u svojstvu pilot gradova ili promatrača.

Interes za sudjelovanje u projektu mogu izraziti gradovi članovi Udruge gradova, najkasnije do 21. ožujka 2022. godine, do 15 sati.

Interes se može iskazati popunjavanjem online obrasca (OVDJE). Gradovi koji iskažu interes za sudjelovanje u svojstvu pilot gradova moraju dodatno dostaviti OVAJ OBRAZAC, potpisan od strane gradonačelnika/ce. Obrazac je potrebno poslati na info@udruga-gradova.hr, do navedenog roka.

U sklopu ovog poziva za iskaz interesa odabrat ćemo nekoliko pilot gradova koji će s provedbom procesa početi već ove godine (početak predviđen tijekom svibnja). Broj pilot gradova ovisi o dostupnim i potrebnim resursima te kapacitetima. U slučaju većeg broja prijavljenih gradova od dostupnih resursa i kapaciteta, selekciju ćemo napraviti na temelju kriterija broja stanovnika, iznosa koji je grad spreman osigurati za projekte koje predlažu i biraju građani te na temelju broja mjesnih odbora/gradskih četvrti/gradskih kotareva uključenih u proces.

Uz iskaz interesa za sudjelovanje u svojstvu pilota, možete iskazati interes za sudjelovanje u svojstvu promatrača. Gradovi u svojstvu promatrača će imati priliku neposredno pratiti proces pilot gradova sudjelovanjem u njihovim aktivnostima.

Projekt je kreiran na temelju iskustava u provedbi participativnog budžetiranja hrvatskih i europskih gradova. Temeljem toga, definirani su osnovni dijelovi procesa, a svi gradovi koji će se uključiti u ovaj projekt u svojstvu pilota obvezat će se na provedbu svih dijelova.

Definirani dijelovi su:

  • Informacijska kampanja kojom se poziva građane da sudjeluju u ZPP-u
  • Održavanje prve javne tribine o zajedničkom planiranju proračuna
  • Građani predlažu gradskoj upravi potrebe koje treba financirati iduće godine
  • Grad procjenjuje troškove i rokove provedbe, dopuštenost provedbe
  • Građani na drugoj javnoj tribini glasaju koje će se potrebe financirati
  • Potrebe se uvrštavaju u plan proračuna za iduću godinu ili izvode odmah ukoliko za to postoje uvjeti.

Napominjemo kako se sredstva za provedbu odabranih potreba planiraju u proračunu za sljedeću fiskalnu godinu, u ovom slučaju 2023. godinu.

Za sva dodatna pitanja možete se javiti na info@udruga-gradova.hr ili na 091/4668-008.

Članak je objavljen u kategoriji

Novosti