7. lipnja 2022.

Puljani će direktno odlučivati o raspodjeli dva milijuna kuna iz gradskog proračuna

Uz Rab i Pakrac, Pula je ove godine uključena u pilot projekt Udruge gradova, a kojim će biti dana mogućnost da građani sami odlučuju o raspodjeli djela proračunskog novca. Kako će taj model funkcionirati rečeno je na javnoj tribini održanoj 7. lipnja na Fakultetu ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković" u Puli.

– Od sada do 5. srpnja Puljani mogu predati svoj prijedlog za male komunalne akcije, a za koju predlažu da se realizira 2023. i plati iz gradskog proračuna. Obrazac za predlaganje projekata za zajedničko planiranje proračuna moguće je dobiti u Gradu Puli, ali i skinuti s web stranice Grada. Tamo se opiše mala komunalna akcija koju podnositelje želi da se realizira. Navode se lokacija i mjesni odbor gdje da se to ostvari te objasni zašto je upravo taj zahtjev važan, rekla je Vesna Sajić, pročelnica Upravnog odjela za financije i gospodarstvo. Nadalje je pojasnila kako će takav zahtjev građana utjecati na realizaciju proračuna.

– Od 5. srpnja pa iduća dva mjeseca nadležni gradski odjel će procijeniti troškove svakog zaprimljenog prijedloga. Uslijedit će sastanak mještana po svakom od 16 mjesnih odbora gdje će se iznijeti svaki prijedlog, a mještani tog mjesnog odbora će glasati za sve prijedloge i tako odabrati one koje žele da se realiziraju, objasnila je ovaj jednostavan postupak gradska pročelnica. No, naglasila je da će svaki mjesni odbor moći realizirati sve one prijedloge čija ukupna vrijednost ne prelazi 130 tisuća kuna. Dakle, teoretski će moći realizirati 20-ak manjih investicija prosječne pojedinačne vrijednosti 6,5 tisuća kuna ili manji broj ulaganja, ali veće vrijednosti. To će direktno odlučiti građani tog mjesnog odbora, a ne vijećnici ni političari.

Sajić očekuje da će građani predlagati zamjene klupa, košnju trave, promjenu javne rasvjete i slične komunalne investicije.

Druga javna tribina po toj temi održat će se 14. lipnja, u 19 sati na Fakultetu ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”. Odgovore na sve nejasnoće, po ovoj temi, građani mogu dobiti ako pošalju upit elektronskom poštom na Upravni odjel za opću upravu i mjesnu samoupravu Grada Pule.

(izvor: https://www.glasistre.hr/pula/pilot-projekt-puljani-ce-direktno-odlucivati-o-raspodjeli-dva-milijuna-kuna-iz-gradskog-proracuna-donosimo-detalje-kako-to-ostvariti-800944)

Članak je objavljen u kategoriji

Novosti

Pula