9. rujna 2022.

Puležanke i Puležani sami mogu odabrati koje akcije kreću u njihovom naselju

Oko stotinu prijedloga građana su tehnički i financijski evaluirani te će svi prijedlozi biti predstavljeni građanima na skupovima koji će se sredinom rujna održati po mjesnim odborima. Djelatnici gradske uprave predstavit će prijedloge, potrebna financijska sredstva i procjenu vremena realizacije te uputiti na nadležne službe u slučaju da se radi o projektima koji nisu u ingerenciji grada.
Grad Pula-Pola ove godine provodi novi, pilot projekt participativnog budžetiranja kroz koji izravno uključuje građane u planiranje proračuna za sljedeću godinu. Projekt se provodi u suradnji s Udruga gradova u RH. Cilj projekta je uključiti građane u politički život grada te im omogućiti da sami raspolažu dijelom proračunskog novca.
Grad Pula-Pola tako je u lipnju objavio poziv građanima da pošalju prijedloge malih komunalnih investicija koje žele da se realiziraju u njihovim mjesnim odborima, a koje podrazumijevaju uređenje javnih i zelenih površina, prometnu signalizaciju, urbano opremanje (rasvjeta, klupe, ograde, koševi za smeće…), postavljanje nadzornih kamera, autobusnih čekaonica, sanaciju prometnica i slično.
Građani su dostavili oko stotinu svojih prijedloga koji su u međuvremenu tehnički i financijski evaluirani te će svi prijedlozi biti predstavljeni građanima na skupovima, koji će se na javnim tribinama, sredinom rujna održati po mjesnim odborima. Tom prilikom djelatnici gradske uprave definirat će zahvate i financijske iznose koji su potrebni po svakom prijedlogu, procjenu vremena realizacije te objasniti razine nadležnosti u slučaju da se radi o projektima koji nisu u ingerenciji grada. Građani će na tribini imati priliku glasati za one prijedloge koje smatraju prioritetima, a oni s najviše glasova bit će uvršteni u proračun za 2023. godinu. Na tribine su dobro došli svi građani pojedinog mjesnog odbora, neovisno o tome jesu li sami poslali prijedlog ili se samo žele uključiti glasanjem.
„Ponosan sam što smo krenuli s ovim projektom i što ćemo se tako pridružiti još uvijek nekolicini gradova u Hrvatskoj koji su prepoznali važnost uključivanja građana u odlučivanje o raspodjeli javnog – njihovog novca. Važno za napomenuti je da ovo nikako nisu sve investicije koje će Grad realizirati po mjesnim odborima, redovno održavanje ide po planu, kao i strateški projekti, ali želimo da nam građani sami kažu što je prioritet u njihovom susjedstvu. Nekoliko stabala, park za pse ili novi prometni znak mogu značiti puno ugodniju svakodnevicu. Kroz ovaj projekt želimo postići bolje, opremljenije i urednije mjesne odbore za naše sugrađane“, istaknuo je gradonačelnik Filip Zoričić. Cilj je, dodao je, da ovo bude dugogodišnji projekt i da se kroz njega riješe svi komunalni, prometni i drugi mali nedostaci.
„Uz najbolju volju, ponekad ne možemo znati koje su potrebe svakog mjesnog odbora ili ulice. Ovo je prilika građanima da odaberu što će se raditi, a mi se obvezujemo da ćemo to u sljedećoj proračunskoj godini i realizirati. Tribine će biti jedno opušteno druženje na kojem će, naravno, biti prilike i za razgovor o drugim temama. Pozivam građane da dođu na tribine u što većem broju, da se aktiviraju sada, a ne samo na izborima i da kroz ovu suradnju činimo Pulu ugodnijim mjestom za život“, rekao je gradonačelnik.
Grad će za ovu namjenu u prvoj godini provođenja projekta izdvojiti oko milijun kuna, oko 100.000 kuna po mjesnim odborima koji su poslali valjane prijedloge, a cilj je u budućnosti dizati iznos.
Treba napomenuti da su stanovnici nekoliko mjesnih odbora dostavili samo one ideje koje opsegom ili razinom nadležnosti ne ulaze u ovaj projekt, o čemu su i obaviješteni pa će se tamo tribine održati iduće godine kada pristignu novi prijedlozi. Jednako važno, svakom mjesnom odboru ostaju sredstva za realizaciju plana malih komunalnih akcija, u rasponu od 100.000 do 130.000 kuna o kojima izravno odlučuju vijeća mjesnih odbora.
Raspored tribina
???? 14. rujna 2022. (srijeda)
– Mjesni odbor Kaštanjer (Ulica Kaštanjer 8 ), početak u 17:00 h
– Mjesni odbor Monvidal (Valturska ulica 2), početak u 18:00 h
– Mjesni odbor Arena (Emova ulica 1), početak u 19:00 h
???? 15. rujna 2022. (četvrtak)
– Mjesni odbor Vidikovac (Voltićeva ulica 1), početak u 17:00 h
– Mjesni odbor Sv. Polikarp-Sisplac (Kochova ulica 13), početak u 18:00 h
– Mjesni odbor Nova Veruda (Ulica Vidikovac 7), početak u 19:00 h
???? 16. rujna 2022. (petak)
– Mjesni odbor Busoler (Šišanska ulica 25A), početak u 17:00 h
– Mjesni odbor Valdebek (Pod murvon 2), početak u 18:00 h
– Mjesni odbor Šijana (Koparska ulica 46), početak u 19:00 h

Članak je objavljen u kategoriji

Novosti

Pula