11. listopada 2022.

Rab: Građani izabrali projekte koji će se raditi u njihovom mjesnom odboru

U Zimskom kinu Rab održana druga Javna tribina za zajedničko planiranje proračuna na kojoj su građani odlučivali o realizaciji malih komunalnih akcija u njihovom mjestu za koje su predali svoje prijedloge.
Riječ je o novom projektu koji je nadogradnja transparentnog poslovanja Grada Raba i koji Grad provodi u suradnji s Udrugom gradova, a putem kojega se na direktan način uključuje građane u postupak pripreme proračuna.

U ovoj godini osigurano je 700.000 kuna za projekte koje su predložili građani, odnosno 100 tisuća kuna po svakom mjesnom odboru za potrebe malog komunalnog programa. Nakon održane prve tribine u svibnju, putem ispunjenog obrasca građani su imali priliku dostavljati gradskoj upravi prijedloge potreba koje prema njihovom mišljenju treba financirati u idućoj godini, a obrasci su se prikupljali do 30. lipnja 2022. godine.

Grad Rab prikupio je 17 prijedloga, uslijedila je procjena troškova i rokova provedbe, a na jučerašnjoj tribini građani su glasali koje će se potrebe od prihvatljivih prikupljenih prijedloga financirati. Izglasani prijedlozi potom se uvrštavaju u plan proračuna za iduću godinu ili izvode odmah ukoliko za to postoje uvjeti.

Prema mjesnim odborima izglasane su sljedeće male komunalne akcije:

MO Rab:

  • Rukohvat u dužini cca 3 m u Ulici Jurja Barakovića od kućnog broja 19 do 21

MO Palit:

  • Uređenje nogostupa na cesti iza poslovnog centra Mali Palit, k.č. 2386, k.o. Rab – Mundanije.
  • Postavljanje stupića duž izgrađenog nogostupa na dijelu k.č. 2386, k.o. Rab- Mundanije.
  • Odbojnik na uzbrdici na Plaju prema crkvi.

MO Kampor:

  • Izrada šetnice od mosta na cesti prema Suhoj Punti do mosta na Solinama.

MO Banjol:

  • Sanacija nerazvrstane ceste OA66.

MO Barbat:

  • Asfaltiranje nerazvrstane ceste Put po Figuri.

MO Mundanije:

  • Sanacija nerazvrstane ceste koja vodi do glavne vodospreme.

Mještani Supetarske Drage nisu dostavili niti jedan prijedlog, pa se nadamo da će već kod sljedećeg zajedničkog planiranja situacija biti drugačija, a dodatni poticaj je gradonačelnikova najava 100.000,00 kn više po mjesnom odboru za iduću godinu, što svakako daje prostora za puno više mogućnosti.

Članak je objavljen u kategoriji

Novosti

Rab