6. travnja 2023.

Osam novih gradova u projektu Zajedničkog planiranja proračuna

Na temelju poziva za iskaz interesa, osam novih hrvatskih gradova ove godine sudjeluje u projektu Zajedničkog planiranja proračuna (participativnog budžetiranja) kojeg provodi Udruga gradova. Riječ je o Cresu, Iloku, Komiži, Kutini, Pregradi, Supetru, Zagrebu i Zaprešiću, a građani će odlučivati o više od 800.000€ (6 milijuna kuna).

Spomenuti gradovi će proces u kojem građani izravno odlučuju o dijelu gradskog budžeta provoditi tijekom 2023. godine, uz mentorsku podršku Udruge gradova. Proces će započeti javnim tribinama na kojima će se građanima predstaviti svi dijelovi procesa, kao što su:
– načini dostavljanja prijedloga građana,
– prihvatljivi okviri prijedloga,
– način ocjene pristiglih prijedloga,
– način odlučivanja građana i
– vremenski okvir provedbe odabranih prijedloga.

Termine javnih tribina možete pratiti na našim web stranicama, u rubrici “Najave događanja“.

Izglasani prijedlozi ulaze u proračun gradova za 2024. godinu.

Dodajemo kako će ove godine s procesom nastaviti i gradovi koji su prošle godine sudjelovali u ovom projektu kao pilot gradovi – Pakrac, Pula i Rab.

Članak je objavljen u kategoriji

Novosti