14. veljače 2024.

Poziv gradovima za iskaz interesa – 2024. godina

Nakon provedbe projekta Zajedničkog planiranja proračuna (participativnog budžetiranja) u 11 hrvatskih gradova tijekom 2022. i 2023. godine, Udruga gradova objavljuje poziv gradovima za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu tijekom ove, 2024. godine. Javiti se mogu gradovi koji su već sudjelovali u projektu, kao i gradovi koji do sada još nisu.

U 2024. godini gradovima nudimo dva programa u koje se mogu uključiti u sklopu provedbe ovog projekta – intenzivni i redovni program.

U intenzivnom programu gradovima će biti na raspolaganju

 • stručna podrška Udruge gradova u provedbi,
 • sudjelovanje predstavnika Udruge gradova na javnim događanjima (tribinama),
 • sastanak s predstavnicima Udruge gradova prije svakog koraka u provedbi ovog projekta,
 • platforma za prikupljanje prijedloga građana online putem,
 • dizajn promotivnih materijala (plakati i brošure),
 • tisak promotivnih materijala (plakati i brošure),
 • budžet za promociju projekta u lokalnim medijima i na društvenim mrežama.Gradovi u intenzivnom programu obvezat će se na držanje zajednički dogovorenih rokova i provedbu svih dogovorenih aktivnosti.

U redovnom programu gradovima će biti na raspolaganju, po izboru gradova:

 • konzultacije s Udrugom gradova u provedbi,
 • sudjelovanje predstavnika Udruge gradova na javnim događanjima (tribinama),
 • platforma za prikupljanje prijedloga građana online putem,
 • dizajn promotivnih materijala (plakati i brošure),
 • mogućnost sudjelovanja na javnim događanjima gradova koji provode projekt u intenzivnom programu.

Broj gradova koji će ući u intenzivni program je ograničen, s obzirom na kapacitete Udruge gradova. Gradovima koji izraze interes za provedbu projekta kroz intenzivni program, a zbog prethodno navedenih razloga neće biti odabrani za provedbu projekta u tom programu, bit će ponuđeno sudjelovanje u redovnom programu.

Bez obzira na to u kojem će programu gradovi sudjelovati u provedbi projekta, obavezni su sljedeći koraci:

 • promocija procesa u lokalnim medijima i na društvenim mrežama + najava uvodne tribine
 • uvodna tribina na kojoj se građanima predstavlja proces i otvaranje javnog poziva za dostavu prijedloga građana (svibanj-lipanj)
  • gradovi koji su već sudjelovali u projektu na uvodnoj tribini predstavljaju rezultate provedbe procesa u prethodnoj godini
 • analiza svih pristiglih prijedloga i priprema povratne informacije za svaki prijedlog pojedinačno (srpanj-rujan)
  • za neprihvatljive prijedloge priprema se odgovor zašto prijedlog nije prihvatljiv (vlasništvo, nadležnost, zakonski okvir, potrebna financijska sredstva…)
  • za prihvatljive prijedloge priprema se procjena troškova realizacije
 • javna tribina na kojoj se građanima predstavljaju svi pristigli prijedlozi i na kojoj građani izravno odlučuju o tome koji će se od prihvatljivih prijedloga provesti, unutar predviđenog budžeta (rujan-listopad)
 • osiguravanje sredstava za provedbu izglasanih prijedloga u proračunu za sljedeću godinu
 • provedba izglasanih prijedloga (sljedeća godina)

Interes za sudjelovanje u projektu mogu izraziti gradovi članovi Udruge gradova, najkasnije do 28. veljače 2024. godine, do 15 sati. Interes se može izraziti popunjavanjem obrasca na https://forms.gle/EafqsMHHniSXyj8d9. Dodatno, potrebno je na info@udruga-gradova.hr dostaviti OVAJ OBRAZAC, potpisan od strane gradonačelnika/ce.

Više informacija o samom projektu možete pronaći na www.gradovi.hr.

Video osvrt na provedbu projekta u 2024. godini možete vidjeti na https://www.youtube.com/watch?v=ru-gukGCnhQ.

Kontakt za eventualna dodatna pitanja je info@udruga-gradova.hr ili 091/4668-008.

Članak je objavljen u kategoriji

Novosti