Termini

Raspored javnih tribina na kojima će se objasniti način predlaganja i izbora projekata te otvoriti mogućnost prijave projekata u 2024. godini bit će objavljen po dogovoru s gradovima.