Prijava projekta

  • Informacije o projektu

    U sljedećem dijelu navedite informacije o projektu (što je moguće opširnije), kako bismo ga mogli kvalitetno planirati.
  • Prilikom definiranja komunalne akcije potrebno je što preciznije opisati akciju, kako bi se mogla izraditi točna procjena. Slobodno se koristite svojim riječima ako ne znate stručne izraze. Primjerice, ukoliko se traži dječje igralište potrebno je navesti je li potrebna sanacija ili se traži izgradnja novog igrališta ili popravljanje/postavljanje samo nekih sprava tj. kojih. Ukoliko je potrebno postaviti koševe za otpad ili rasvjetna tijela, navedite traženi broj / količinu ili u lokaciji precizno opišite na kojem dijelu ulice ili naselja. Svaka informacija je bitna – bez preciznog opisa možda ćemo nenamjerno pogrešno protumačiti vaš zahtjev.
  • Molimo što preciznije navesti adresu ili područje na kojem se treba izvršiti akcija koju predlažete (npr. "od raskrižja x do raskrižja y" ili "od ulice x kućni broj 1 do kućni broj 6" ili "na južnoj strani trga tog i tog"). Poželjno je priložiti fotografije ili bilo koji drugi vizualni dokaz (kopija katastarskog plana, broj katastarske čestice i sl.) kako se ne bi dogodilo da se procjenjuje kriva lokacija. Primjerice, nije dovoljno navesti samo “igralište“ jer u tom slučaju ne znamo točno o kojem je igralištu riječ ili "posaditi drvored u ulici toj i toj" jer ne znamo na kojoj strani ulice želite drvored. Prikladan opis može biti "Na dječjem igralištu koje se nalazi u ulici x kod kućnog broja 15 postaviti klupe ispod drveća uz potok".
  • Na taj način dobivamo korisne podatke o Vašim potrebama iz prve ruke te možemo procijeniti najprikladniji način rješavanja potrebe. Ukoliko se radi o opasnom križanju, možda uz vaš zahtjev za uspornikom procijenimo da je potrebno i prometno ogledalo ili pak zbog gomilanja otpada na toj lokaciji umjesto koševa odredimo postavljanje većeg spremnika.
  • OPCIONALNO - Dodatne informacije za kontakt

    Ukoliko ne raspolažete svim potrebnim informacijama ili ih ne možete opisati u ovom dopisu molimo da navedete kontakt na koji vas možemo kontaktirati kako bi se procjena napravila u skladu s Vašim zahtjevom. U cilju nam je definirati potrebe građana i odgovoriti na sva pitanja za što nam je potrebna Vaša suradnja!